' پرنیان | ماهنامه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر

آخرین ها

انتشار  فصلنامه تابستان پرنیان کانادا

انتشار فصلنامه تابستان پرنیان کانادا

ارسال شده در: سپتامبر 23, 2016

سى و ششمین شماره فصلنامه پرنیان کانادا با موضوع محورى ” اوقات فراغت” منتشر شد. علاقمندان مى توانند با مراجعه [...]

منتخب ها

انتشار  فصلنامه تابستان پرنیان کانادا

انتشار فصلنامه تابستان پرنیان کانادا

ارسال شده در: سپتامبر 23, 2016

سى و ششمین شماره فصلنامه پرنیان کانادا با موضوع محورى ” اوقات فراغت” منتشر شد. علاقمندان مى توانند با مراجعه [...]

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان