' فوریه | 2014 | پرنیان

بایگانی فوریه, 2014

خدمات دولت کبک به کهنسالان

نشاط تهرانی جمعیت کبک نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان به‌سرعت در حال پیر شدن است. این امر تاثیر زیادی به‌ویژه بر خدمات اجتماعی خواهد داشت و جوامع محلی و ارگان‌هایی مانند شهرداری که مسئول [...]

موانع فکری و فرهنگی ایرانیان مهاجر در پس‌انداز برای آینده

دکتر وحید طلوعی از دست نهادن لذت اکنون برای فرار از رنج فردا که گویا برخی هم آن را وجه ممیز انسان از حیوانات می‌‌دانند نیاز به آموزش دارد، آموزشی که از خلال فرهنگ و [...]

الزامات مالی قانونی کارفرمایان

محمدعلی شاکرمی وظایف قانونی کارفرمایان در برابر نیروی کار-بخش اول همگان بر این امر واقف‌اند که نیروی انسانی به مثابه خون در رگ‌های هر بنگاه اقتصادی بوده و بدون بکارگیری و توجه به آن و صرفاً [...]

مرخصی والدین (زایمان) در کبک

نشاط تهرانی از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۰۶ قانون جدید مرخصی والدین Régime québécois d’assurance parentale در استان کبک به تصویب رسید. طبق این قانون هر یک از والدینی که صاحب فرزند می‌‌‌‌‌‌شوند یا کودکی را [...]

نوزدهمین شماره ماهنامه پرنیان

موضوعات کاربردی و جذاب را در نوزدهمین شماره ماهنامه پرنیان کانادا بخوانید و از طریق اپلیکیشن پرنیان به یک کوپن ۳۰ امتیازی (اعتبار تا پایان فوریه) دست یابید. نوزدهمین (۱۹) شماره ماهنامه پرنیان کانادا، شماره بهمن۱۳۹۲ [...]

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان