' یادداشت مدیرمسئول | پرنیان

بایگانی بایگانی برچسب: ' یادداشت مدیرمسئول'

جامعه ایرانی کانادا و رویه شاه سلطان حسینی

بسیاری از ما سرگذشت شاه سلطان حسین صفوی را خوانده‌ایم؛ هم او که در سال ۱۱۰۱ شمسی/ ۱۷۲۲ میلادی پس از تحمیل رنج و فشار بسیار به مردم اصفهان در پی محاصره طولانی پایتخت صفویان، با [...]

New Parnian for a Sympathetic Community

In the last year, the Iranian community in Canada has experienced many not-so pleasant days as the severity of problems for the Iranian community continues to gradually increase. The expansion of various international sanctions on finance [...]

پرنیان نو و جامعه همدرد ایرانیان کانادا

در یک‌سال گذشته جامعه ایرانیان کانادا روزهای نه چندان دلچسبی را پشت سرگذرانده که مرتبا بر شدت دشواری‌هایش افزوده شده است. گسترش یافتن انواع تحریم‌های بین‌المللی مالی و گمرکی علیه شهروندان ایرانی عملا زندگی بسیاری از [...]

بهار پرنیان در تابستان

در شماره گذشته از تغییر و نوشدن در بهار گفتیم چون مدتی‌ست بنای بر انجام تغییرات جدی در پرنیان داشته‌ایم. تغییراتی که بررسی همه جوانب آن و یافتن بهترین و مفیدترین روش‌ها برای اجرای آنها به [...]

!Harder Second Step

I am extremely happy that you are now holding another copy of Parnian Magazine. It seems that, with all its’ shortfalls, the first issue of Parnian has been well received by the Iranian community in Canada. [...]

گام دشوارتر دوم!

بسیار خوشحالم که نسخه‌ای دیگر از نشریه پرنیان را در دست دارید. به نظر می‌رسد که شماره نخست پرنیان با همه کاستی‌هایش مورد توجه ایرانیان عزیز مقیم کانادا قرار گرفته است. پیام‌های محبت‌آمیزی را از هموطنان [...]

Some suggestions to improve the federal skilled worker selection system

By Ali Mokhtari Note: this text sent to CIC as a response to the minister’s general request of advice in improving federal skilled worker selection process. Given the admirable decision made by Canadian Immigration Office to [...]

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان